Mängumaa kasutuskord

Hea SetoLaste Mängumaa külastaja!

 • Mängumaal ja puhkealal viibimine ja mängimine toimub lapsega kaasas oleva täiskasvanu vastutusel.
 • Lapsevanemate, eestkostjate või saatjate kohuseks on teostada järelevalvet territooriumil viibivate laste või eestkostetavate üle.
 • Mängumaale ja puhkealale kaasa võetud isiklike asjade eest vastutab asjade omanik.
 • Palume külastajatel territooriumi ja atraktsioonide kasutamisse suhtuda heaperemehelikult: mitte lõhkuda inventari ja mitte loopida maha prahti või toppida seda sobimatutesse kohtadesse.
 • Prügi palume visata selleks ettenähtud prügikastidesse
 • Palume suitsetada territooriumil selleks ettenähtud kohtades.
 • Mängumaa külastajatel palume mitte siseneda territooriumil olevatesse hoonetesse, hoone osadesse või ruumidesse, mis ei ole määratud üldiseks kasutamiseks, ilma haldaja, valdaja või kasutaja loata.
 • Palume mitte murda, lõigata või muul viisil kahjustada või rüüstada territooriumil olevaid puid, põõsaid, lilli ja muud taimkatet
 • Palume pinke, piirdeid, mänguväljaku atraktsioone ja muid rajatisi mitte rikkuda, ümber paigutada või määrida (s.h kirju või nimetähti puidupinda kraapida).
 • Mängumaale palume lemmikloomi kaasa mitte võtta.
 • Lemmikloomade puhkealale kaasavõtmisel peab omanik tagama kaaskodanike turvalisuse ja väljaheidete eemaldamise.
 • Külastaja poolt tekitatud materiaalne kahju kuulub korvamisele kahjustaja poolt lõhutud või kahjustatud eseme kolmekordses väärtuses.
 • Külastajatele mõeldud parklas toimub nii autode kui rataste parkimine külastaja omal vastutusel.

Ürituste korraldamine Mängumaal:

 • Ürituste läbiviimiseks sõlmib ürituse korraldaja ja Mängumaa haldaja kahepoolse kirjaliku kokkuleppe hinna, aja ning Mängumaa kasutamise kohta.
 • Ürituse korraldaja vastutab korra ja tekkinud materiaalse kahju eest.
 • Ürituste ajal on Mängumaa suletud teistele külastajatele.

Meeldivat puhkust nii väikestele kui suurtele mängusõpradele!

Teie MTÜ Setomaa Tulevik


Turismitalo kontakt & asukoht

telefonil +372 51 61 941

e-postil: seto@setotalu.ee

Üldinfo ja -küsimused, reklaamipakkumised:

e-postil: info@setotalu.ee

Rohkem infot ja broneerimistingimused